برای موفیقت در آزمون های نیمسال و پایان سال


مرکز آی باکس(ibox) دانش آموزی سری بسته های جهش را به هدف موفقیت در آزمون های نیمسال و پایان سال به صورت تک درس تولید کرده است دانش آموزانی که قصد ارتقاء نمره و پیشرفت تحصیلی خود را دارند می توانند با خیال آسوده طبق برنامه ریزی هوشمند و محتوای موثر این بسته ها با آمادگی کامل در آزمون های نیمسال و پایان سال شرکت نمایند