موفیقت در آزمون های ورودی مدارس


مرکزآی باکس(ibox) دانش آموزی سری بسته های آموزشی هوشمند فسفر را به هدف پیشرفت درسی، قبولی در مدارس برتروموفقیت در آزمون های چهار گزینه ای تولید کرده است دانش آموزانی که قصد شرکت در این آزمون ها را دارند می توانند با خیالی آسوده طبق برنامه ریزی هوشمند و محتوای کامل و جذاب این بسته ها موفقیت خود را تضمین کنند.